Lund & Co Advokatfirma AS er et fullservice advokatfirma med spisskompetanse innen de forretningsjuridiske områder, med fokus og spisskompetanse innenfor skatterett, selskapsrett, transaksjoner, omstruktureringer i næringslivet samt i fast eiendoms rettsforhold. Basert på skatte- og forretningsjuridisk erfaring fra flere av landets største advokatfirmaer er vårt siktemål å gi effektiv og praktisk anvendbar bistand basert på kommersiell forståelse, førsteklasses juridisk kompetanse, grundighet, praktisk innretning, erfaring og integritet.

Lund & Co Advokatfirma AS tilbyr kvalifisert bistand til riktig pris. Vi er opptatt av tillit, trygghet og forutsigbarhet for kunden. Vi har erfaring innenfor områdene skatt/selskapsrett, transaksjoner, arbeidsforhold, fast eiendom, pengekrav, avtaler og kontrakter, offentlig rett. Les mer om våre fagområder

Ta kontakt med oss i dag, så skal vi se hva vi kan gjøre for deg.

Hovedkontor Oslo: Besøksadresse: Stortingsgaten 8, 0161 Oslo | Postadresse: Postboks 1374 Vika, 0114 Oslo | Tlf (+47) 22 19 34 00 | Faks (+47) 22 57 15 78 | post@lundco.no